Bimhuis

Steun ons

Het Bimhuis is een van de meest vooraanstaande podia voor jazz en geïmproviseerde muziek ter wereld. Artiesten als Brad Mehldau, John Scofield, Joshua Redman en Archie Shepp stonden in een vroeg stadium op ons podium en nog steeds breekt het Bimhuis een lans voor opvallend nieuw talent. Met 300 concerten per jaar staan een avontuurlijke programmering en hoge artistieke kwaliteit voor ons voorop.

‘One of the two or three best clubs in the world’, aldus Branford Marsalis. Het Bimhuis schept een hechte band tussen artiesten, bezoekers en medewerkers. Het Bimhuis wil ook in de toekomst toonaangevend blijven in haar muzikale programma en nieuwe kansen creëren voor nieuw talent. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Het huidige tijdgewricht maakt de missie van het Bimhuis er niet eenvoudiger op. De overheidsbezuinigingen raken het Bimhuis. Deels wordt dat opgevangen door kosten te besparen zonder kwaliteit in te leveren en door meer eigen inkomsten te genereren. Voor het overige deel vraagt het Bimhuis ook uw steun in de vorm van een financiële bijdrage.

Met uw steun kan het Bimhuis kwaliteit behouden in het programma en een stevig fundament voor de komende jaren leggen. Met uw steun wordt u deelgenoot aan ons succes.

Het Bimhuis vertrouwt op uw loyaliteit en dankt u voor uw gift.

Huub van Riel - Artistiek directeur
Manon Koers - Zakelijk directeur
Wat kunt u doen?

1. Word Vriend
Het Bimhuis bouwt aan een betrokken vriendenkring. Wilt u vriend worden en maandelijks of jaarlijks doneren? Dit kan vanaf € 50 per jaar. U kunt zich schriftelijk aanmelden en het Bimhuis machtigen via het formulier. Het formulier kunt u (HIER) downloaden en opsturen naar Stichting Jazz Amsterdam, Antwoordnummer 990, 1000 RA AMSTERDAM. Postzegel mag wel maar is niet verplicht. Of u vraagt een formulier bij de kassa in het Bimhuis. Bij de kassa kunt u ook contant of met pin voor een jaar betalen.

Als Vriend krijgt u:
• Korting voor drie concerten per jaar
• Voorrang bij de voorverkoop van een groot aantal concerten
• Exclusief eerste keus bij speciale aanbiedingen voor het jubileumjaar 2014

Wanneer u € 250 of meer betaalt per jaar krijgt u als Vriend daarnaast ook nog:
• Een rondleiding bij de eerste aanmelding
• Een jaarlijkse uitnodiging voor een Nieuwjaarsbijeenkomst: een bijzondere middag of avond in het Bimhuis

Download het formulier (HIER).

U kunt uw donatie ook overmaken op bankrekening NL21 ABNA 0575 3743 06 t.n.v. Stichting Jazz Amsterdam. Het Bimhuis dankt u hartelijk voor uw gift.

2. Word Vriend+ (Vriend Plus)
U kunt ook Vriend+ worden en daarmee Mecenas van het Bimhuis met een jaarlijkse schenking, via een notariële akte vanaf 1.000 euro. De notariskosten en de administratieve afhandeling zijn voor rekening van het Bimhuis. Neem voor meer informatie contact op met Henrika Boer T 020 7882150.

3. ANBI

Het Bimhuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor is het Bimhuis vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het Bimhuis. Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar.

Een opvallende fiscale maatregel is de invoering van een multiplier op giften aan cultuur. U mag uw gift aan het Bimhuis met een multiplier van 25% verhogen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld voor een periodieke gift:
U schenkt de komende vijf jaar 1.000 euro per jaar. Uw aftrekpost in 2012 is 1,25 x 1.000 euro is 1.250 euro. Fiscale teruggave bij 52% tarief is 650 euro. U betaalt in feite 350 euro. Bij een 42% tarief betaalt u 475 euro en bij een 33% tarief 587,50 euro.


Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Er gelden nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

Deze informatie over het Bimhuis vindt u hier.

4. Wilt u meer doen?
Een eigen fonds op naam? Of het Bimhuis opnemen in uw testament? Henrika Boer maakt graag een afspraak met u.

Voor meer informatie kunt u bellen met Henrika Boer. T 020 7882150 of mailen naar donaties@bimhuis.nl